Välkommen att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.

Här kan du läsa om våra övriga behandlingar:

Mår man bättre av injektionsbehandlingar?

Vi utför både medicinska och estetiska injektionsbehandlingar men de flesta av våra behandlingar är medicinska. Exempel på det är att studier visar att behandling med fillers eller Botox för bekymmersrynkan minskar risken för depression och även är en behandling vid depression. Samma sak har visats för sk "sura mungipor".

Studierna tyder på att ansiktsmusklerna inte bara uttrycker känslor utan också påverkar humöret på ett djupare plan. Personer med depression som behandlas för sin bekymmersrynka blir snabbare bättre än om de har sin rynka kvar. Likaså har man sett att om man får upp sina mungipor har det lika bra effekt på humöret som sk "lyckopiller" när man är nedstämd. 
Har det då en förebyggande effekt? Det vet vi inte säkert men det finns goda skäl att anta det. Om man ser sig i spegeln och ser glad ut ger det positiva signaler till hjärnan och man känner sig bättre.

Problem med torr hud ökar också, bland annat för att vi har ett torrt inomhusklimat och vi duschar allt oftare vilket torkar ut huden. Torr hud ger ofta klåda, kan bli sprickbildning och utsätts lättare för eksem. Ett effektivt sätt för att minska besvären är att använda sig av så kallad skinbooster som man skulle kunna säga är en extremt bra fuktkräm fast med skillnaden att denna läggs under huden och återfuktar på djupet. Många upplever då att deras eksem, allergi och andra hudrelaterade besvär minskar och ofta helt försvinner. 

Inom närmaste deceniet kommer vi säkert få se att användningen av injektionsbehandlinger inom ännu fler medicinska områden kommer att öka och vem vet, en dag kanske det blir "var mans behandling". 

Eftersom merparten av våra behandlingar är medicinska utförs alla behandlingar på Kvartersdoktorn av läkare som först gör en bedömning av behandlingens medicinska behov.

Certifiering av estetiska injektionsrådet

Doktor Eva Thorell har godkänts som certifierad injektionsbehandlare av estetiska injektionsrådet i Sverige. För att bli godkänd måste man vara legitimerad, ha ett visst antal behandlingar varje år, vidareutbilda sig årligen samt skriva en tentamen i anatomi och injektionsbehandling.

När du som patient kommer till en certifierad behandlare vet du att läkaren har goda kunskaper och följer ”etiska regler för marknadsföring” utformade av läkarförbundet/svensk förening för estetisk plastikkirurgi.

En certifierad behandlare arbetar alltid med av läkemedelverket godkända väldokumenterade produkter och innehar alltid en ansvarsförsäkring. Dokumentationen följer Socialstyrelsens regler för journalföring och det finns alltid utrustning för akutvård vid allergiska tillstånd på mottagningen.

Följ oss gärna på Facebook!