Välkommen att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.

BELKYRA® är en permanent behandling mot dubbelhaka. Fettcellerna som förstörs kommer aldrig tillbaka.

Det är vanligt med dubbelhaka och nästan 3 personer av 4 uppger att de besväras av en dubbelhaka. 
Dubbelhaka kan bero på ålder, ärftlighet eller  viktförändring. Ofta hjälper det inte hur mycket man än äter rätt och tränar – dubbelhakan försvinner inte i alla fall, och det kan göra att man känner sig äldre och tyngre än vad man i verkligheten är. Nu har vi en enkel och effektiv behandling!

BELKYRA® är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan.

Så här fungerar BELKYRA®

BELKYRA® är en syntetisk framställd form av deoxicholsyra, vilken förekommer naturligt i kroppen och hjälper till att bryta ned och absorbera fett i tarmen. Deoxicholsyran i BELKYRA® är helt lik den vi har naturligt i tarmen och går biologiskt sett inte att skilja från vår egentillverkade. 

BELKYRA® ger upphov till adipocytlysering, det vill säga den förstör fettcellernas vägg vilket gör att fettcellerna förstörs helt och inte längre kan lagra eller ansamla fett. När fettcellerna förstörs framkallas en reaktion där makrofager kommer till området och rensar bort de förstörda fettcellerna och fettet som sedan försvinner från kroppen på naturlig väg. Efteråt kan man se en ökning av fibroblaster och en förtjockning av bindväv som tyder på en nybildning av kollagen. Detta är troligen förklaringen till att huden under hakan inte blir slapp och hängig efter behandlingen.

Så här går behandlingen till

Vår läkare märker ut det område som ska behandlas under hakan och sprutar därefter små mängder BELKYRA® med en mycket tunn nål på 15-33 punkter. Efter en kort stund märker man en svullnad av området som är ett tecken på att fettcellerna förstörs. Kyla läggs på området under några minuter och därefter är behandlingen klar. Hela behandlingen tar cirka 20-30 minuter. 

Hur många behandlingstillfällen man behöver beror på hur mycket fett man har under hakan och vilket behandlingsmål man vill uppnå. Utseendet förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle och vanligt är 2-4 behandlingar. Maximalt kan 6 behandlingar ges.
Behandlingarna ges med minst fyra veckors intervall men helst ska det gå 6-8 veckor mellan behandlingarna eftersom resultatet av den föregående behandling inte är klart tidigare.

Vilka ska inte använda BELKYRA®

  • Personer med allergi mot deoxicholsyra eller någon annan substans i läkemedlet som vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) eller vattenfritt dinatriumfosfat. 
  • Personer med en infektion i den del av hakan eller halsen där läkemedlet ska injiceras
  • Gravida eller ammande kvinnor

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna direkt efter behandlingen är svullnad, blåmärken, smärta och nedsatt känsel under hakan. Även rodnad, förhårdnad, stickningar eller klåda är relativt vanligt. En del av besvären kan minimeras genom att man lägger på is eller en kylpåse över behandlingsområdet i 10–15 minuter. Efter 2 veckor har vanligen alla eventuella biverkningar försvunnit. 
Det som beskrivs som biverkningar som ex svullnad är ju egentligen en del av behandlingseffekten och utan den skulle man inte se samma resultat men den finns ändå listad under biverkningar.

Pris

  • Första behandling upp till 22 punkter - 9 500:- 
  • Första behandling 23-33 punkter 13 000:-
  • Andra behandlingen upp till 22 punkter - 7 500:- 
  • Andra behandlingen 23-33 punkter - 11 000:- 
  • Varje ytterligare behandling upp till 22 punkter - 6 500:- 

Exempel på resultat

Följ oss gärna på Facebook!