Till oss kan du komma för hudbedömning om du är orolig för en hudförändring som ändrat sig, är nytillkommen eller bara vill ha en kontroll av dina hudförändringar.

Om en hudförändring visar misstanke på att vara ett malignt melanom erbjuder vi alltid operation samma dag eftersom vi inte tycker att någon ska behöva gå hem med ett kvarvarande misstänkt malignt melanom om man inte själv vill det

Pris för bedömning av hudförändringar är 800:-  Vi tittar då på hela kroppen eller bara den/de förändringar du önskar visa

Hudcancer

Här hittar du informatiom om tre vanligaste maligna (elakartade) hudtumörerna: malignt melanom, skivepitelcancer och basaliom.
Godartade förändringar kan du läsa om på nästa flik.

Malignt melanom

Maligna melanom är den hudcancer som ökar mest och som även sprider sig till andra organ genom att avge metastaser (dottersvulster). Den orsakas av solbestrålning och särskilt om man ”bränner sig” vid solning. Ökad risk ses hos ljushyllta personer. Förekommer nästa inte alls före 20-årsåldern. Tidigare dålig prognos men numera botas 90 %. Vid tidig upptäckt botas så gott som alla. Vid misstanke på malignt melanom kan man använda den sk ABCDE-regeln där, A står för asymetri (oregelbunden form), B för border (oregelbundna kanter), C för colour (färg), D för diameter på 6 mm eller mer och E för evolution (förändring över tid). Om man har en hudförändring som ändrar sig så man märker det på några månader ska man alltid kontrollera den för att utesluta malignt melanom.

Alla förändringar här ovanför är olika typer av maligna melanom i olika stadier där vissa är mycket tidiga och andra mer utvecklade.

Skivepitelcancer

Drabbar mest personer över 60 år och orsakas framförallt av solbestrålning. Sitter ofta i ansiktet och hårbotten. Antalet personer som drabbas av skivepitelcancer ökar. Kan ge metastaser (dottersvulster) men det är mera ovanligt. Ett tidigt förstadie är aktinisk keratos (se godartade hudtumörer).

Här ses tre exempel på skivepitelcancer

Basaliom 

Kallades tidigare basalcellscancer och är den vanligaste formen av hudcancer. Den ger i princip aldrig upphov till metastaser (dottersvulster) men breder ut sig på platsen där den växer. Den förekommer nästan bara på solbelyst hud och är vanligast i ansiktet. Debuterar vanligen i medelåldern och om man haft ett basaliom är risken stor att man får flera.

Här ses nio olika basaliom, både ytliga och nodulära.


Alla maligna melanom, skivepitelcancer och basaliom opereras bort med sedvanlig kirurgi och skickas alltid för en mikroskopisk analys. Visar det sig då att förändringen är ett malignt melanom av en typ där man måste göra en utvidgad operation skickar vi remiss till sjukhus för fortsatt behandling.


Följ oss gärna på Facebook!