Aktinisk keratos är en ytliga solskada i yttersta hudlagret (epidermis). Det är en mycket vanlig hudförändringen hos ljushyade personer oftast över 50 år och den orsakas av solning.

Därför ses den oftast på de ställen som solbestrålas mest och vanligast är att den finns i ansiktet/huvudet men den kan finnas på alla platser som utsatts för mycket solbestrålning (händer, armar, ben, bröst, rygg mm).

En aktinisk keratos kan övergå i skivepitelcancer i enstaka fall och det är framförallt därför man rekommenderar behandling. Risken är låg och man beräknar den till 10% på 10 år för en enskild aktinisk keratos.

Den som har/haft aktiniska keratoser bör fortsättningsvis undvika att sola för mycket utan skydda huden mot solbestrålning.

Man ser oftast den aktiniska keratosen som en rodnad lite fjällande fläck i huden. Det kan vara en enstaka eller flera fläckar och de är från några mm stora upp till någon cm. Om fjällningen är kraftig kan det bildas som ett "horn" som står ut från huden och känns hårt. Själva namnet aktinisk keratos kommer från grekiskan där keros betyder "horn" och aktinos "stråle". Vissa personer kan få väldigt många aktiniska keratoser exempelvis tunnhåriga äldre män som då kan få stora områden med aktiniska keratoser i "flinten". Ibland kan man uppleva klåda i samband med akriniska keratoser.

Det finns flera typer av behandling och vilken man väljer beror oftast på hur många förändringar men har, hur stora, hur gammal man är och var förändringen sitter. Enstaka eller ett fåtal aktiniska keratoser kan tas bort med skrapning, laser, frysning eller operation. Om man har många aktiniska keratoser behandlar man ofta med en kräm under ett begränsat antal veckor eller med fotodynamisk terapi.

Följ oss gärna på Facebook!