Chondrodermatitis (Chondrodermatitis nodularis helicis) är en inflammation i örats broskhinna.

Den visar sig som en liten, hård, ibland fjällande, smärtsam förändring på ytterörat. Den gör framförallt ont vid tryck, ex när man ligger på den sidan eller har en åtspännande mössa. Det är vanligare att män drabbas (ca 70-90%).

Behandling är i första hand att avlasta från tryck på örat. Undvik att sova på den sidan eller gör ett hål i kudden där örat är. Man ska också skydda örat för kyla och sol.

Chondrodermatitis är helt godartat men kan ibland vara svår att skilja från elakartad hudcancer som basaliom och skivepitelcancer. Ibland måste man skära bort förändringen för att utesluta malignitet men det kan också vara så att man får skära bort den eftersom den är smärtsam och inte vill läka trots att den är helt godartad.

Följ oss gärna på Facebook!