För att minska synliga blodkärl har vi olika metoder. 

Vi använder främst Nd:YAG laser och IPL och behandlar flera typer av ytliga kärl, mestadels på benen och i ansiktet men även på andra delar av kroppen. När det gäller kärl vid rosacea, se egen flik för detta i menyn.

Borttagning av ytliga kärl på benen med Nd YAG Laser 

Ytliga kärl/kärlnät på benen är mycket vanligt och är ofta ärftligt. Även faktorer som graviditet, solexponering, sjukdomar m.m. kan påverka förekomsten av dem. 

Ytliga blodkärl på benen kan behandlas med laser. Vid behandlingen går laserljuset genom huden ner till blodkärlen som tar upp ljuset. Då skapas det värme inuti kärlet som gör att kärlet löds ihop och förstörs. Det tar sedan någon månad eller mer innan kärlen löses upp och försvinner. Oftast fås en viss svullnad och rodnad efter behandlingen. Detta brukar gå över på några dagar. Ibland kan det bli en gulbrun strimma längs kärlen som även denna går över. Någon enstaka gång kan det bli ett litet blåmärke eller blåsa som brukar försvinna på några veckor. Hypo- eller hyperpigmentering är ovanligt men kan ibland ske och då företrädesvis om man är mörkhyad eller har utsatt huden för mycket sol före eller strax efter behandlingen. Dessa försvinner oftast också men det kan ta flera månader upp till ett par år. 

Nd YAG laser är utmärkt för att behandla kärlnät av alla storlekar. Det behövs ingen bedövning, behandlingen känns som ett lätt brännande sekundkort stick och man har ingen smärta efteråt.

Oftast krävs det 1-4 behandlingar. Resultatet av en behandling ses delvis direkt efter men fullt ut först efter 2-4 månader. Vid flera behandlingar görs de med minst 3 månaders mellanrum men det gör inget om det får gå längre tid emellan. Slutresultatet vid kärlbehandlingar brukar vara mycket bra men det går aldrig att garantera att ett visst kärl går bort. Kärlen som försvunnit kommer inte tillbaka men man kan förstås få nya kärl i framtiden. De nya kärlbristningarna har inget med behandlingen att göra utan hade kommit oavsett detta. Kärlbristningar är ofta ärftligt och de som har benägenhet till detta behöver i många fall göra en underhållsbehandling var eller vartannat år. 

Att tänka på före behandlingen 

 • Undvik solexponering eller använd hög solskyddsfaktor i minst 4 veckor före behandlingen.
 • Använd inte heller brun utan sol några veckor före.
 • Tala om innan ifall du använder något blodtunnande medel som ex Trombyl, Waran eller Pradaxa. 
 • Behandlingen görs inte på personer som äter medicin som medför extra ljuskänslighet (ex Tetracyklin). 
 • Vi utför inte behandlingen på gravida men amning är inget hinder.

  Att tänka på efter behandlingen 
 • Undvik kraftig fysisk aktivitet, varma bad och bastu i 3-4 dagar. 
 • Undvik solexponering eller använd hög solskyddsfaktor i minst 4 veckor. 
 • För bästa resultat rekommenderar vi att du använder kompressionsstrumpor minst en vecka efter men helst hela tiden mellan behandlingarna.
 • Om blåsor skulle uppstå är det viktigt att inte ha sönder dessa då det ökar risken för infektion.

Borttagning av ytliga kärl i ansiktet, dekolletage m.m.

Ytliga kärl i ansiktet behandlar vi oftast med IPL och i vissa fall, ex vid näsvingarna, med Nd YAG laser. 
IPL är en teknik som skickar ut ljusblixtar (intensivt pulserande ljus). Ljuset går ned i blodkärlet och värmer upp detta så blodet koagulerar, kärlet drar ihop sig och förstörs. 
Vid behandlingen stryks först en gel på huden, ingen bedövning behövs och själva behandlingen går ganska snabbt. De korta ljusblixtarna sticker till men det gör inte ont efteråt. Efteråt kan man ha en lätt rodnad vilken brukar försvinna på någon dag. I enstaka fall kan det uppstå någon blåsa. 

Oftast krävs det 2-4 behandlingar. Resultatet av en behandling ses delvis direkt efter men fullt ut först efter 2-4 månader. Vid flera behandlingar görs de med 1-3 månaders mellanrum men det gör inget om det får gå längre tid emellan. Slutresultatet vid kärlbehandlingar brukar vara mycket bra men det går aldrig att garantera att ett visst kärl går bort. Kärlen som försvunnit kommer inte tillbaka men man kan förstås få nya kärl i framtiden. De nya kärlbristningarna har inget med behandlingen att göra utan hade kommit oavsett detta. Kärlbristningar är ofta ärftligt och de som har benägenhet till detta behöver i många fall göra en underhållsbehandling var eller vartannat år. 

Att tänka på före behandlingen 

 • Undvik solexponering eller använd hög solskyddsfaktor i minst 4 veckor före behandlingen.
 • Använd inte heller brun utan sol några veckor före.
 • Tala om innan ifall du använder något blodtunnande medel som ex Trombyl, Waran eller Pradaxa. 
 • Behandlingen görs inte på personer som äter medicin som medför extra ljuskänslighet (ex Tetracyklin). 
 • Vi utför inte behandlingen på gravida men amning är inget hinder.
 • Vid behandlingstillfället ska du inte ha någon kosmetika eller kräm i ansiktet. 

  Att tänka på efter behandlingen 
 • Undvik helst varma bad och bastu i 3-4 dagar. 
 • Undvik solexponering eller använd hög solskyddsfaktor i minst 4 veckor.
 • Om blåsor skulle uppstå är det viktigt att inte ha sönder dessa då det ökar risken för infektion.

Följ oss gärna på Facebook!